Banner

WG Invasieve soorten

Waar verspreiden invasieve planten- en diersoorten zich over de grenzen? Werkgroep voor gemeenschappelijke acties.

De verspreiding van invasieve planten- en diersoorten is een van de 5 belangrijkste bedreigingen voor die biodiversiteit. In de Euregio komen talrijke invasieve soorten voor en deze veroorzaken naast de verdringing van inheemse soorten nog andere problemen. De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan bijvoorbeeld ernstige brandwonden veroorzaken als dit in contact komt met de huid en deze contactoppervlakte aan licht wordt blootgesteld. De extreem snel groeiende Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica) doordringt met zijn rizomen landbouwgebieden of stadsparken, die dan onbruikbaar worden. Reuzenspringbalsemien (Impatiens glandulifera) overwoekert oevers en versterkt daar de erosie.

Deze en andere soorten verspreiden zich over de grenzen, vooral langs waterlopen en wegen. De landen en regio's stellen verschillende prioriteiten en treffen verschillende maatregelen voor de bestrijding ervan. Op initiatief van de gemeente Raeren werd in Oost-België de werkgroep voor invasieve soorten in het leven geroepen, die werkt aan een grensoverschrijdende afstemming van de maatregelen. Deze werkgroep wordt momenteel gecoördineerd door het Drielandenpark. De AV komt 1 x per jaar samen, wisselt vakinformatie en de nieuwste ontwikkelingen uit en spreekt waar mogelijk gemeenschappelijke grensoverschrijdende acties af.

Grensoverschrijdende campagne tegen balsem in Mariental
Grensoverschrijdende campagne tegen balsem in Mariental
Invasieve soorten balsem

Looptijd: Sinds 2015

Leiding: Drielandenpark

Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen