Banner

Eupen, 22/06/2017

Landbouw geeft landschap vorm

Het Drielandenpark-projectforum brengt perspectieven van meer dan 100 actoren uit de landbouw en het landschap samen in het ministerie van de DG in Eupen.

Op 22 juni 2017 kwamen betrokkenen uit het grensgebied van Nederland, België en Duitsland samen bij het euregionaal symposium ”Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst“. Er vond een gemeenschappelijke gedachtewisseling plaats over het thema landbouw en landschap en vooral over hun samenspel.

Een indrukwekkende veelheid aan instellingen en initiatieven, interessante voordrachten, vakinhoudelijke workshops en een levendige discussies wisselden elkaar af. Wetenschappers spraken met landbouwers, ambtenaren met landschapsarchitecten. Agro-ecoloog prof. Alain Peeters kwam bijvoorbeeld met slimme oplossingen voor de landbouw van de toekomst. Het palet aan vakinhoudelijke thema’s ging van het EU-landbouwbeleid tot LandBouwCultuur. Regionale producten en korte ketens, bio-energie en waterkwaliteit kwamen evenzeer voor het voetlicht als de vraag wie voor het landschap betaalt en wie ervan profiteert.

Stemmen uit de landbouwpraktijk gaven de talrijke uitdagingen aan. Het spanningsveld waarmee landbouwers heden ten dage te maken hebben tussen overheidseisen, bestaanszekerheid en de zorg voor het landschap werd duidelijk. Daarbij kwamen bijvoorbeeld de betrokkenheid van landbouwers als euregionale jonge ondernemers aan bod, of de ideeën van op het land werkende vrouwen voor een praktische verbinding van grondstukken die aan elkaar grenzen.

Ondanks de vele problemen die aan het licht kwamen, heerste er bij de deelnemers een optimistische stemming, waaraan de gastvrije atmosfeer in het Ministerie aan de Gospertstrasse bijdroeg. De taalverschillen werden in de Europazaal door simultaanvertaling overstegen en het bleek dat in Nederland, België en Duitsland grotendeels dezelfde probleemsituaties aan de orde zijn.

De consensus was dat de landbouw een sleutelrol blijft spelen in het behoud en het vormgeven van het landschap en dat daarvoor betere voorwaarden geschapen dienen te worden.

”De themakeuze van deze niet altijd eenvoudige samenwerking tussen landbouw en landschap en daarbij de oplossingen van de betrokkenen van het internationale tot het lokale niveau is de betrokkenen goed bevallen“, aldus projectleider dr. Anja Brüll.

Belangrijke doelen heeft het Drielandenpark - het landschapsplatform in de Euregio Maas-Rijn - met zijn ambitieus programma zeker bereikt: verschillende perspectieven op het permanente veranderingsproces in de landbouw en het landschap laten zien en de grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied ondersteunen.


Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen