Banner

Eupen, 19/11/2019

Het bebouwde landschap

Het bebouwde landschap. Tussen betaalbare woonruimte en ‘betonstop’ – Grijze en groene infrastructuur in een grensoverschrijdende dialoog.

Op 19 november vond in Eupen het 4de grensoverschrijdende discussieforum van het Drielandenpark – het landschapspartnerschap in de Euregio Maas-Rijn –plaats. Talrijke deelnemers uit Wallonië, Vlaanderen, NRW en Nederlands-Limburg discussieerden over de toekomst van de bebouwde omgeving.

"Er dient anders over het concept huisvesting nagedacht te worden, zodat het voor veel mensen weer betaalbaar wordt. Tegelijkertijd moet in de stedenbouwkundige plannen rekening worden gehouden met sociale co-existentie, de impact op het landschap en de uitdagingen van de klimaatverandering, zoals de extreme weersomstandigheden, "zei Claudia Niessen, burgemeester van Eupen en zelf architect en stedenbouwkundige, in haar openingstoespraak. Dit betekent ook: de creatie van voldoende ruimte voor bomen en wetlands - die het landschap koelen en regenval of droge periodes bufferen - evenals betere groene verbindingen voor mens en dier. In dit opzicht is het een uitgesproken doelstelling van de EU om vanaf 2050 geen extra oppervlakte meer te verharden, de zogenaamde 'betonstop'. Hoe pakken we dit aan? En daarenboven nog in een grensregio?

Zoals altijd nodigde het Drielandenpark interessante projecten uit om hun aanpak voor te stellen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om een euregionale woonmonitor, stedelijke en landelijke zones in Zuid-Limburg, verdichting en ontharding in Vlaanderen, de verankering van de ‘betonstop' in de Waalse regionale planning, de aanpassing aan de klimaatverandering in de StädteRegion Aachen of de duurzame huisvestingsplanning in Oost-België. Ook de mening van de burgers stond centraal, bv. in de "Ateliers du territoire" in het Land van Herve en het People-to-People project "Dear landscape".

Het doel van het Drielandenpark is de versterking van het landschap in het grootstedelijk gebied van de MAHHL-steden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik) en de bevordering van grenzeloze groene infrastructuur. "Er is veel samenwerking nodig, niet alleen over nationale, maar ook over sectorgrenzen heen" - zei de projectmanager van het Drielandenpark, Dr. Anja Brüll - "om de maatschappelijke verandering van stedelijke groei naar een duurzame, klimaatvriendelijke gebiedsontwikkeling vorm te geven. Maar waar samenwerking slaagt, worden nieuwe ruimtes met een hoge aantrekkelijkheid en levenskwaliteit gecreëerd."


Logo Euregio Maas-Rhein
Logo Provinz Limburg
Logo Provinz Limburg B
Logo Vlaanderen
Logo Wallonie
Logo Ostbelgien
Logo Stadt Aachen
Logo Städteregion Aachen
Logo NRW
Logo Provinz Liege
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen